FIRE PROTECTION

Beschrijving Fire Protection

Installatieblank

In de inkomdeur van de ruimte wordt er een BlowerDoor meetsysteem geplaatst. Met dit systeem is het mogelijk de ruimt op onder- en overdruk te brengen. Omdat de serveroom beschikt over een blusgassysteem is het belangrijk dat de luchtlekken van de ruimte in kaart gebracht worden. Hiervoor wordt de ruimte eerst op onderdruk geplaatst.

Bij de onderdrukmeting is het mogelijk de luchtlekken in kaart te brengen met een infraroodcamera of rookstaafjes.

Luchtdichtheidsmeting

Bij de onderdrukmeting is het mogelijk de luchtlekken in kaart te brengen met een infraroodcamera of rookstaafjes. Eveneens kan er gewerkt worden in overdruk. Tijdens deze test kan er met rook gewerkt worden om de luchtlekken aan de buitenzijde in kaart te brengen. Belangrijk is wel dat alle detectiesystemen uitgeschakeld zijn dan.

Indien de luchtlekken opgespoord zijn wordt er overgegaan tot het meten van het cijfer. Hiervoor worden er op verschillende drukken meetpunten genomen. Dit zal eveneens in onder- en overdruk gebeuren. De meting wordt uitgevoerd volgens de ISO 9972:2015.

Standtijdbepaling blusgas

Na het uitvoeren van de luchtdichtheidsmeting wordt er overgegaan naar het bepalen van de standtijd van het blusgas. Deze test zal gebeuren volgens de de ISO 14520. Er wordt gewerkt met een Fieldcheck zodat we er zeker van kunnen zijn dat de gemeten waarde correct is. Is ook zo opgelegd in de ISO normering.

Over BlowerTechnic

Fire Protection is een zeer belangrijke test. Indien de ruimte geblust wordt met een gas, is het aangewezen dat de ruimten ernaast niet eveneens van gas voorzien worden. Vooral niet indien naast de serverruimte een kantoor of zo bevindt.

Hoe luchtdichter de ruimte, hoe minder blusgas er voorzien moet worden. Hiermee zal u flink kunnen besparen.

Bij vragen, neem dan gerust contact met ons op.