Informatie

Onderzoek naar luchtlekken, warmteverliezen en vochtproblemen

De blowerdoortest wordt dus uitgevoerd in een gebouw om de luchtdichtheid ervan te controleren. Met behulp van een grote ventilator wordt lucht in of uit de woning gepompt. Deze ventilator zorgt voor een luchtdrukverschil van 50 Pascal tussen de woning en de buitenlucht, welke bij het inblazen gelijkstaat aan een constante wind van 4 à 5 Beaufort op de gevels van de woning. Deze blowerdoortest gaat dus na hoeveel lucht ververst wordt in het gebouw.
Door deze kunstmatige winddruk worden bestaande luchtlekken geaccentueerd.

Blowerdoortests worden steeds interessanter en couranter. Niet alleen zijn ze verplicht voor passieve woningen, die steeds populairder worden. Ze kunnen ook bij een gewone woning leiden tot een sterke daling van het E-peil, waardoor de bouwheer misschien op meer premies kan rekenen, een tijdelijke verlaging van de onroerende voorheffing en een begeerdere plaats op de verkoops- of verhuurmarkt kan rekenen. Deze investering betaalt zich driedubbel terug.

Een tweede toepassing van de Blowerdoortest is het controleren van de uitvoeringskwaliteit van de werken tijdens het bouwproces. Dit is de B-methode. Wanneer tijdens de werken (na het plaatsen van ramen en bepleistering) een tussentijdse test gebeurt, kunnen problemen zichtbaar worden die dan nog aangepast kunnen worden. Nadien is het immers moeilijk om nog wijzigingen aan te brengen.

Een derde toepassing is het meten van bestaande of verbouwde gebouwen. Bij het opstellen van een EPC-certificaat voor verkoop of verhuur is het ook mogelijk om een infiltratiedebiet in te geven, wat ook tot een sterke daling van het kerngetal kan leiden. Een extra mogelijkheid is het combineren van thermografie met een Blowerdoortest. Op deze manier kan op foto vastgelegd worden waar er zich een koudebrug bevindt. Bij combinatie van blowerdoor met thermografie is het verschil tussen koudebruggen en luchtlekken duidelijk zichtbaar op de foto’s.

Invloed op het E-Peil

In een epb-berekening staat de luchtdichtheid forfaitair ingesteld op een v50 met waarde 12m³/hm². De meeste nieuwe woningen hebben echter in realiteit een veel lagere waarde. In de praktijk is het echter mogelijk betere resultaten te bekomen, mits men voldoende aandacht schenkt aan de goede uitvoering van de bouwdetails. Om deze betere luchtdichtheidsprestaties van het afgewerkte gebouw in beschouwing te mogen nemen, dient men een luchtdichtheidsproef te laten uitvoeren, overeenkomstig de norm ISO 9972:2015 en STS-P 71-3. Indien dit kan aangetoond worden en ingevoerd worden in de epb-berekeningen, resulteert dit gemiddeld in een verlaging van het E-peil van 9 punten, uiteraard afhankelijk van de uitvoeringskwaliteit en de ingevoerde parameters.

Hoe lager het E-peil, hoe meer subsidie, premie en belastingsvermindering verkregen kan worden.

Metingen

David en Jan Blowerdoor meters
Inbouw Blowerdoor moderne woning

Wat brengt het op?

Luchtlekken en vochtproblemen kunnen snel opgespoord worden.

Een goede luchtdichtheid stimuleert en garandeert een betere werking van de isolatie.

Verhoging van het wooncomfort, luchtkwaliteit, …

Indien een bepaald E-peil bereikt wordt, kan een premie bekomen worden en een  eventuele vermindering op de onroerende voorheffing, dit maar liefst gedurende 10 jaar.