Breeam certificaat “Excellent” voor Kantoorgebouw

Breeam certificaat “Excellent” voor Kantoorgebouw

2015-06-16 22.12.24Normen en eisen worden steeds strenger. Zo werd er voor het kantoorgebouw Kievit II te Antwerpen ook een streng eis rond luchtdichtheid opgelegd.

Het gebouw zou enkel een Breeam “Excellent” bekomen indien de luchtverwisseling van het gebouw < 0,6h-1. Dankzij de goede communicatie en het goed uitvoeren van de bouwdetails, werd het gewenst resultaat verkregen.

Daarom adviseren wij steeds bij strenge eisen, ons tijdig bij uw project te betrekken. Het eerste werfbezoek kan best ingepland worden alvorens het gebouw te bouwen. 😉

2018-12-29T12:12:10+00:00