NBN EN 13829

2015-09-25 09.24.17Belgische Europese norm 13829

De actuele wettelijke eisen aangaande de luchtdichtheid van gebouwen.
Overzicht

NBN EN 13829 is een meetnorm:

Blowerdoor is in vele landen erkend als toestel om lucht doorlaatbaarheidmetingen van gebouwen uit te voeren.
Blowerdoor geteste gebouwen zijn energiezuiniger dan niet geteste gebouwen.

Samenvatting van de normen en grenswaarden:

n50 <= 3 [h-1] – Voor woningen zonder ventilatiesysteem ( vensterverluchting)

n50 <= 1,5 [h-1] – Voor woningen met ventilatiesysteem (ook afzuigsystemen)

n50 <= 1 [h-1] – Voor woningen met een warmterecuperatie systeem is het zinvol om betere resultaten te halen dan hierboven aangegeven. Uit het gezichtspunt voor energetische redenen

n50 <= 0,6 [h-1] – Volgens de maatstaaf van het passiefhuis instituut Darmstadt, Dr Wolfgang Feist gelt

De blowerdoor metingen gebeuren volgens de NBN EN13829.

Een voorbeeld maakt het belang van die waarden duidelijk.

Het meten van de N50 – waarde van een woning geeft aan dat de luchtinhoud op 1 uur tijd 7 tot 14 keer uitgewisseld wordt. Om dergelijke woning te verwarmen wordt heel wat onnodige energie verbruikt. En energie is een dure aangelegenheid, zodat het zeker loont om met behulp van de blowerdoor gericht lekken in het gebouw te gaan lokaliseren.

Stel dat dank zij de metingen, de woning 15% luchtdichter gemaakt wordt, dan wordt algauw 10% bespaard op de energiefactuur.

Twee bijkomende positieve factoren zijn nog een verlaagde CO – uitstoot, wat ten goede komt aan het milieu en minder pollen in de woning wat handig is voor mensen met allergieproblemen.

NBN EN 13829:

NBN EN 13829 ( Februari 2001)
Europese norm
Warmte verliezen van gebouwen
Bestemming van de luchtdoorlaatbaarheid van gebouwen.

Inleiding:

Het bestemmen van de luchtdoorlaatbaarheid heeft als doel, de luchtdichtheid van de gebouwschil of gebouwdelen te karakteriseren.

Het kan gebruikt worden voor:

  • De luchtdoorlaatbaarheid van een gebouw of gebouwdelen te meten, om aan de luchtdichtheids eisen te voldoen.
  • De relatieve luchtdoorlaatbaarheid verschillende gebouwen of gebouwdelen van het zelfde type te vergelijken.
  • De ondichte plaatsen te vinden en de vermindering van de luchtdoorlaatbaarheid te bestemmen, die door enkele, na elkaar uitgevoerde verbeteringsmaatregelen aan een gebouw of gebouwdeel uitgevoerd werden.
  • Er worden luchtstromen van buiten naar binnen door de gebouwschil of omgekeerd vastgesteld.

 

Toepassingsgebied:

Deze norm is er voor luchtdoorlaatbaarheid van de gebouwschil of gebouwdeel ter plaatse te meten. Ze beschrijft de toepassing van over – en onderdruk en de meetresultaten van de luchtstromen afhankelijk van de verschillende statische drukverschillen tussen binnen en buiten.

BlowerDoor:

De blowerdoor is in vele landen erkend als installatie, om lucht doorlaatbaarheidmetingen op de gebouwschil uit te voeren.
De installatie bevat een deur inbouw voor de ventilator, deze is op verschillende deur openingen toepasbaar.
De ventilator moet over een toerentalregelbare motor beschikken zodat de vereiste volumestromen ingesteld kunnen worden.