SVM Edegem “OLVE College”

Er werd een luchdichtheidtest uitgevoerd op het OLVE college te Edegem. Ook deze school behoort tot de scholengroep “Scholen Van Morgen”. Net zoals de meeste scholen werd er een goed resultaat neergezet.

Het gebouw werd voorbereid volgens de STS-P 71-3 en ISO 9972:2015. Deze norm omschrijft hoe je het gebouw moet meten en welke openingen je al dan niet mag afsluiten.

  • Volume : : 11.865 m3
  • Verliesopp. :: 3.940 m2
  • v50 (EPB) :: 2,67 m3/h.m2
  • n50 :: 0,89 h-1