De rooktest

Luchtdichtheidstesten op gevelelementen of raampartijen met rook.

Inleiding

Om gevel elementen en ramen te testen kan men beter gebruik maken van een druktest met rook. Hierbij wordt er een stuk gevel afgekleefd met PVC folie en gevuld met rook tot op minimaal 50 Pa.

Indien er luchtlekken aanwezig zijn kan men deze aan de buitenzijde eenvoudig vaststellen. Vaak zijn de testruimten te klein om met een BlowerDoor te controleren.

Welke toestellen worden hiervoor gebruikt?

Een rookgeneratorblank

  • De Riosteam wordt ingezet worden voor de controle van luchtstromingen in ventilatiekanalen en ontluchtingskanalen.
  • Dit toestel is eveneens geschikt om de luchtdichtheid aan te tonen van raampartijen of buitenschrijnwerk.  De Riosteam is voorzien van een ventilator, met deze ventilator is het mogelijk om drukken in leidingen, kanalen, schouwen, enz. te creëren.

Drukmeetapparaat DG-700

  • Dit digitale drukmeetapparaat is voorzien van 2 drukkanalen met een meetcorrectheid +/- 1%.
  • Dit toestel wordt gebruikt om het drukverschil te meten tussen de raampartijen en aangebrachte PVC folie.

Hoe verloopt de test?

Er wordt een plastiek folie geplaatst over het te testen oppervlak. De oppervlakte mag niet te groot zijn zodat de folie niet kan loskomen. (Vb 4 X 3 meter)

Het is belangrijk dat de oppervlakte, waar de folie op verkleefd zal worden, stofvrij is. De folie wordt met een zeer krachtige tape vastgekleefd. Daardoor kan het wel zijn dat er lijmresten achterblijven. Daarom is het best de test uit te voeren op nog niet volledig afgewerkte muren.blank

Indien het verkleven niet lukt, wordt er gevraagd om ter plaatse een houten kader te bouwen om de folie op zijn plaats te houden. Deze eventuele werken worden door de aanvrager uitgevoerd.

De rookgenerator wordt aangesloten via een speciaal ontworpen plaat. Via deze opening kan er rook tussen het testoppervlak en de plastiek folie worden ingeblazen.

Om de druk te meten wordt de voeler van het drukmeetapparaat DG700 aangebracht tussen de folie en hettestoppervlak.

Nadat de rookgenerator en de ventilator worden ingesteld, kan je op het drukmeetapparaat (DG700) het drukverschil aflezen. Dit drukverschil wordt meestal ingesteld op 50Pa, maar kan ook hoger worden gebracht. Zijn er luchtlekken aanwezig, dan zal de rook op die plaatsen ontsnappen. Dit is een zeer visuele test.

ROOKTEST BLOWERTECHNIC

De test wordt het best op een mock-up uitgevoerd. Zo is het mogelijk in een vroeg stadium de werkwijze te controleren.

Tijdens deze test worden er gelijkaardige drukken zoals bij een BlowerDor test uitgevoerd. De druk kan soms tot 100 Pascal gaan indien de folie deze druk nog aankan.

De prijs is sterk afhankelijk van het aantal testen die er uitgevoerd worden. Maar het is zeker goedkoper om deze test op voorhand uit te voeren dan grote aanpassingen te moeten doen op het einde.