Rooktest

2014-01-15 11.32.12Foto 2Er wordt een plastiek folie geplaatst over het te testen oppervlak. De oppervlakte mag niet te groot zijn zodat de folie niet kan loskomen. (Vb 4 X 3 meter)

De plaats waar de folie verkleefd zal worden moet eerst stofvrij gemaakt worden. De folie wordt met een zeer krachtige tape vastgekleefd. Indien het verkleven niet lukt, wordt er gewerkt met een houten kader om de folie op zijn plaats te houden.

De “Radiostream” rookgenerator wordt aangesloten via een speciaal ontworpen plaat. Via deze opening kan er rook tussen het testoppervlak en de plastiek folie worden ingeblazen. Om de druk te meten 2014-01-23 14.05.09wordt de voeler van het drukmeetapparaat DG700 aangebracht tussen de folie en het testoppervlak.

Nadat de rookgenerator en de ventilator worden ingesteld, kan je op het drukmeetapparaat (DG700) het drukverschil aflezen. Dit drukverschil wordt meestal ingesteld op 50Pa, maar kan ook hoger worden gebracht. Zijn er luchtlekken aanwezig, dan zal de rook op die plaatsen ontsnappen.

Dit is een zeer visuele test. Op deze manier kan u nog tijdig ingrijpen om de luchtdichtheid aan te pakken.