Luchtdichtheidsklasse van ramen bepalen

Inleidingblank

Om de luchtdichtheid van ramen of deuren te testen kunnen er verschillende methoden toegepast worden.

  1. Er kan gewerkt worden met een rooktest die gecombineerd wordt met een infrarood onderzoek. Hierbij worden de luchtlekken visueel in kaart gebracht.
  2. Het is ook mogelijk de classificering van ramen en deuren te bepalen volgens de Europese norm EN 12207-1 en 1026. De test wordt volgens dezelfde procedure uitgevoerd maar bij iets lagere drukken. Na de test wordt er berekend in welke van de 4 klassen de ramen of deuren zich bevinden.

De opstelling

Er wordt in een ruimte/woning een BlowerDoor meetsysteem geplaatst. Op deze manier kan de ruimte op onderdruk gebracht worden met een ventilator.  De druk kan traploos geregeld worden tussen 10 en 100 Pascal.

Luchtlekken opsporen

Alvorens een folie op de raam te bevestigen, controleren we de verbindingen van het raam/de deur met een anemometer onder een negatieve druk van 50 Pa tussen de kamer en de buitenkant. Zo is het mogelijke lekken te detecteren en een idee van hun grootte te krijgen. Er kan eveneens met een infraroodcamera of rookstaafjes gewerkt worden.

Plaatsen van een folie

Om de doorlaatbaarheid van de verbindingen te bepalen, wordt een folie met kleefband op het raam/deurkozijn bevestigd. Het is belangrijk om de folie zorgvuldig te bevestigen en ervoor te zorgen dat alle naden door de folie worden bedekt.

Er wordt een opening gemaakt in de folie.  Vervolgens wordt er door de meter een geselecteerde meetschijf met kleefband over deze opening bevestigd. Een gedeelte van een capillaire buis (zie afbeelding) wordt door de folie gestoken en de gecreëerde opening wordt zorgvuldig afgesloten met plakband. Het andere uiteinde van de capillaire buis is via een slang verbonden met de drukregelaar DG-700.

De meting

Deze onderdruk veroorzaakt een drukverschil in de holle ruimte tussen raam en folie. Hierdoor zal de folie naar binnen getrokken worden. blank

Vanaf dit moment kan de meting beginnen. Er worden verschillende drukken opgebouwd tussen de 50 en 100 Pa. De binnenkomende luchtstroom door de raam wordt gemeten doorheen een dunne plaat met een (gedefinieerd diameter en met scherpe randen). Op deze manier is het mogelijk de luchtdichtheid van de aansluitingen van de raam te meten.  Na de meting worden deze gegevens verwerkt in de software.

Luchtdichtheidsklassen ramen

De luchtdoorlatendheid van deuren en vensters wordt bepaald volgens de norm NBN EN 1026. Het luchtdebiet onder een druk van 100 Pa per voeglengte-eenheid of per oppervlakte-eenheid laat toe om de vensters in klassen in te delen (van 0 tot 4) volgens de norm NBN EN 12207